Fisher Boats

Goleta, CA

1990 Starfire Cuddy Cabin Santa Cruz 225

$15,745

Tacoma, WA

1987 Blue Fin Aluminum Fish Boat Sportsman 1900

$11,250

Rockland, ME

1983 Bayfield Cruiser 32c

$35,600

Rehoboth, MA

1987 Blackfin Sportfish / Convertible 27

$31,200

Palmetto Bay, FL

2007 Yellowfin Bay Boat 24 Bay

$76,900

Owatonna, MN

1998 Fisher Bass Boat 198 Tournament

$18,750

Green Cove Springs, FL

1984 Sea Finn Motorsailer 411 Motorsailer

$55,000

Blades, DE

1984 Blackfin Sportfish / Convertible 29 Blackfin Combi

$31,000

Plymouth, MA

1991 Blackfin Sportfish / Convertible 29 Combi

$18,500

Worcester, MA

2009 Blue Fin Center Console Profish 250

$69,000

San Diego, CA

1978 Rafiki Cutter 37 Cutter

$86,700

Branford, CT

1986 Blackfin Sportfish / Convertible 39

$72,300

Point Pleasant, NJ

1989 Blackfin Sportfish / Convertible Combi 32

$44,500

Mt Pleasant, IA

1998 Fisher Bass Boat Fx / 21

$14,500

Oak Harbor, WA

1977 Rafiki Cutter 37 Cutter

$49,500

Pawleys Island, SC

1984 Blackfin Sportfish / Convertible 32

$59,000

Bourne, MA

1997 Blackfin Walkaround Combi 29

$41,750

Seabrook, TX

1987 Blackfin Sportfish / Convertible 29 Combi

$17,000